Socutera


NPO-2 | 26-05-2022 | 11:13 - 11:15

De Leprastichting zorgt voor het vroegtijdig opsporen, behandelen en revalideren van leprapatiënten, zodat ze weer kunnen deelnemen aan de maatschappij.